พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
77
วันนี้
586
เมื่อวานนี้
2453
เดือนนี้
19090
เดือนที่ผ่านมา
33857
ทั้งหมด
995288
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ชื่อ :
พระสุริยพงศ์
ฉายา :
ปญฺญาวชิโร
อายุ :
24 ปี
พรรษา :
- พรรษา
ข้อมูลการศึกษา
นักธรรม :
เอก
เปรียญธรรม :
-
วุฒิทางโลก :
ม.6
สังกัดวัด
ตำบล แม่ป้าก (4) อำเภอ วังชิ้น (28) จังหวัด แพร่ (250)
โทร : 085-7052100
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ตำบล แม่ป้าก (6) อำเภอ วังชิ้น (28) จังหวัด แพร่ (250)
ข้อมูล ณ วันที่ : 13 มีนาคม พ.ศ. 2560 13:23:11