พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
71
วันนี้
1603
เมื่อวานนี้
1367
เดือนนี้
21474
เดือนที่ผ่านมา
33857
ทั้งหมด
997672
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ชื่อ :
พระเศรษฐพงศ์ ปภสฺสรจิตฺโต
ฉายา :
-
อายุ :
28 ปี
พรรษา :
7 พรรษา
ข้อมูลการศึกษา
นักธรรม :
เอก
เปรียญธรรม :
-
วุฒิทางโลก :
รป.บ.
สังกัดวัด
ตำบล ดอนศรีชุม (2) อำเภอ ดอกคำใต้ (20) จังหวัด พะเยา (239)
โทร : 085-7051318
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ตำบล ดอนศรีชุม (1) อำเภอ ดอกคำใต้ (22) จังหวัด พะเยา (239)
ข้อมูล ณ วันที่ : 13 มีนาคม พ.ศ. 2560 13:23:11