พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
93
วันนี้
600
เมื่อวานนี้
2453
เดือนนี้
19104
เดือนที่ผ่านมา
33857
ทั้งหมด
995302
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ชื่อ :
พระอธิการอารีย์ ปญฺญาสาโร
ฉายา :
-
อายุ :
54 ปี
พรรษา :
22 พรรษา
ข้อมูลการศึกษา
นักธรรม :
เอก
เปรียญธรรม :
-
วุฒิทางโลก :
ม.6
สังกัดวัด
ตำบล ฝายกวาง (7) อำเภอ เชียงคำ (40) จังหวัด พะเยา (239)
โทร : 084-7400719
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ตำบล ฝายกวาง (7) อำเภอ เชียงคำ (39) จังหวัด พะเยา (239)
ข้อมูล ณ วันที่ : 13 มีนาคม พ.ศ. 2560 13:23:11