พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
69
วันนี้
1701
เมื่อวานนี้
1367
เดือนนี้
21572
เดือนที่ผ่านมา
33857
ทั้งหมด
997770
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ชื่อ :
พระเกรียงศักดิ์ จนฺทูปโม
ฉายา :
-
อายุ :
42 ปี
พรรษา :
5 พรรษา
ข้อมูลการศึกษา
นักธรรม :
ตรี
เปรียญธรรม :
-
วุฒิทางโลก :
ม.6
สังกัดวัด
ตำบล ออย (4) อำเภอ ปง (30) จังหวัด พะเยา (239)
โทร : 090-7591363
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ตำบล ออย (3) อำเภอ ปง (30) จังหวัด พะเยา (239)
ข้อมูล ณ วันที่ : 13 มีนาคม พ.ศ. 2560 13:23:11