พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
68
วันนี้
1638
เมื่อวานนี้
1367
เดือนนี้
21509
เดือนที่ผ่านมา
33857
ทั้งหมด
997707
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ชื่อ :
พระอธิการสมัชชินทร์
ฉายา :
ชุติปญฺโญ
อายุ :
36 ปี
พรรษา :
16 พรรษา
ข้อมูลการศึกษา
นักธรรม :
เอก
เปรียญธรรม :
ปธ 3
วุฒิทางโลก :
ศศ.ม.
สังกัดวัด
ตำบล ศรีสองรัก (13) อำเภอ เมืองเลย (96) จังหวัด เลย (289)
โทร : 083-2822949
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ตำบล ศรีสองรัก (11) อำเภอ เมืองเลย (103) จังหวัด เลย (289)
ข้อมูล ณ วันที่ : 13 มีนาคม พ.ศ. 2560 13:23:11