พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
96
วันนี้
1109
เมื่อวานนี้
1331
เดือนนี้
24022
เดือนที่ผ่านมา
33857
ทั้งหมด
1000220
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ชื่อ :
พระปฏิภาณ
ฉายา :
ปญฺญาธโร
อายุ :
39 ปี
พรรษา :
9 พรรษา
ข้อมูลการศึกษา
นักธรรม :
เอก
เปรียญธรรม :
-
วุฒิทางโลก :
ป.ตรี
สังกัดวัด
ตำบล ทุ่งกล้วย (8) อำเภอ ภูซาง (19) จังหวัด พะเยา (221)
โทร : 913022607
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ตำบล ทุ่งกล้วย (7) อำเภอ ภูซาง (18) จังหวัด พะเยา (221)
ข้อมูล ณ วันที่ : 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 13:21:00