พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
47
วันนี้
240
เมื่อวานนี้
1331
เดือนนี้
23153
เดือนที่ผ่านมา
33857
ทั้งหมด
999351
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ชื่อ :
พระอธิการสามารถ
ฉายา :
วรปญฺโญ
อายุ :
37 ปี
พรรษา :
16 พรรษา
ข้อมูลการศึกษา
นักธรรม :
เอก
เปรียญธรรม :
-
วุฒิทางโลก :
รปบ.
สังกัดวัด
ตำบล โนนป่าซาง (3) อำเภอ ผาขาว (15) จังหวัด เลย (289)
โทร : 087-2287085
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ตำบล โนนป่าซาง (2) อำเภอ ผาขาว (13) จังหวัด เลย (289)
ข้อมูล ณ วันที่ : 13 มีนาคม พ.ศ. 2560 13:23:11