พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
58
วันนี้
428
เมื่อวานนี้
1071
เดือนนี้
11059
เดือนที่ผ่านมา
33857
ทั้งหมด
987257
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ชื่อ :
พระอธิการสราวุฒย์
ฉายา :
ปญฺญาวุฑฺโฒ
อายุ :
32 ปี
พรรษา :
12 พรรษา
ข้อมูลการศึกษา
นักธรรม :
เอก
เปรียญธรรม :
-
วุฒิทางโลก :
ศศ.บ
สังกัดวัด
ตำบล หบองบัว อำเภอ ภูเรือ (10) จังหวัด เลย (289)
โทร : 089-8423409
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ตำบล หนองบัว (5) อำเภอ ภูเรือ (10) จังหวัด เลย (289)
ข้อมูล ณ วันที่ : 13 มีนาคม พ.ศ. 2560 13:23:11