พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
181
วันนี้
1303
เมื่อวานนี้
1023
เดือนนี้
17354
เดือนที่ผ่านมา
33857
ทั้งหมด
993552
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ชื่อ :
พระไพรวัลย์
ฉายา :
เตชธโร
อายุ :
27 ปี
พรรษา :
5 พรรษา
ข้อมูลการศึกษา
นักธรรม :
โท
เปรียญธรรม :
-
วุฒิทางโลก :
พธ.บ
สังกัดวัด
ตำบล หนองบัว (5) อำเภอ ภูเรือ (10) จังหวัด เลย (289)
โทร : 082-8530558
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ตำบล หนองบัว (5) อำเภอ ภูเรือ (10) จังหวัด เลย (289)
ข้อมูล ณ วันที่ : 13 มีนาคม พ.ศ. 2560 13:23:11