พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
75
วันนี้
806
เมื่อวานนี้
1402
เดือนนี้
23466
เดือนที่ผ่านมา
33990
ทั้งหมด
1103960
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ชื่อ :
พระครูสมุห์เอกรักษ์
ฉายา :
รกฺขิตธมฺโม
นามสกุล :
-
อายุ :
35 ปี
พรรษา :
- พรรษา
ข้อมูลการศึกษา
นักธรรม :
เอก
เปรียญธรรม :
-
วุฒิทางโลก :
ม.6
สังกัดวัด
ตำบล น้ำเลา (2) อำเภอ ร้องกวาง (19) จังหวัด แพร่ (238)
โทร : 087-1721450
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ตำบล น้ำเลา (3) อำเภอ ร้องกวาง (19) จังหวัด แพร่ (238)
ข้อมูล ณ วันที่ : 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 13:21:00