พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
76
วันนี้
807
เมื่อวานนี้
1402
เดือนนี้
23467
เดือนที่ผ่านมา
33990
ทั้งหมด
1103961
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ชื่อ :
พระครูไพโรจน์ปรีชากร
ฉายา :
ปญฺญาธโร
นามสกุล :
-
อายุ :
44 ปี
พรรษา :
- พรรษา
ข้อมูลการศึกษา
นักธรรม :
เอก
เปรียญธรรม :
-
วุฒิทางโลก :
ม.6
สังกัดวัด
ตำบล แม่ยางตาล (3) อำเภอ ร้องกวาง (19) จังหวัด แพร่ (238)
โทร : 084-8104851
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ตำบล แม่ยางตาล (3) อำเภอ ร้องกวาง (19) จังหวัด แพร่ (238)
ข้อมูล ณ วันที่ : 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 13:21:00