พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
102
วันนี้
897
เมื่อวานนี้
1402
เดือนนี้
23557
เดือนที่ผ่านมา
33990
ทั้งหมด
1104051
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ชื่อ :
พระครูสุปัญญานุยุต
ฉายา :
เตชะปญฺโญ
นามสกุล :
-
อายุ :
51 ปี
พรรษา :
- พรรษา
ข้อมูลการศึกษา
นักธรรม :
เอก
เปรียญธรรม :
-
วุฒิทางโลก :
ม.6
สังกัดวัด
ตำบล ปากกาง (3) อำเภอ ลอง (33) จังหวัด แพร่ (238)
โทร : 081-0239164
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ตำบล ปากกาง (2) อำเภอ ลอง (32) จังหวัด แพร่ (238)
ข้อมูล ณ วันที่ : 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 13:21:00