พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
103
วันนี้
900
เมื่อวานนี้
1402
เดือนนี้
23560
เดือนที่ผ่านมา
33990
ทั้งหมด
1104054
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ชื่อ :
พระครูสุจิณธรรมนิวิฐ
ฉายา :
อธิปญโญ
นามสกุล :
-
อายุ :
64 ปี
พรรษา :
- พรรษา
ข้อมูลการศึกษา
นักธรรม :
เอก
เปรียญธรรม :
-
วุฒิทางโลก :
ป.ตรี
สังกัดวัด
ตำบล ทุ่งแล้ง (4) อำเภอ ลอง (33) จังหวัด แพร่ (238)
โทร : 089-2662340
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ตำบล ทุ่งแล้ง (4) อำเภอ ลอง (32) จังหวัด แพร่ (238)
ข้อมูล ณ วันที่ : 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 13:21:00