พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
67
วันนี้
789
เมื่อวานนี้
1402
เดือนนี้
23449
เดือนที่ผ่านมา
33990
ทั้งหมด
1103943
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ชื่อ :
พระครูโพธิสารโสภิต
ฉายา :
อินฺทปญฺโญ
นามสกุล :
-
อายุ :
44 ปี
พรรษา :
- พรรษา
ข้อมูลการศึกษา
นักธรรม :
เอก
เปรียญธรรม :
-
วุฒิทางโลก :
ม.6
สังกัดวัด
ตำบล ทุ่งแล้ง (4) อำเภอ ลอง (33) จังหวัด แพร่ (238)
โทร : 085-7225078
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ตำบล ทุ่งแล้ง (4) อำเภอ ลอง (32) จังหวัด แพร่ (238)
ข้อมูล ณ วันที่ : 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 13:21:00