พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
53
วันนี้
841
เมื่อวานนี้
1402
เดือนนี้
23501
เดือนที่ผ่านมา
33990
ทั้งหมด
1103995
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ชื่อ :
พระจักรภัท
ฉายา :
ปภสฺสโร
นามสกุล :
-
อายุ :
30 ปี
พรรษา :
- พรรษา
ข้อมูลการศึกษา
นักธรรม :
เอก
เปรียญธรรม :
-
วุฒิทางโลก :
ม.6
สังกัดวัด
ตำบล วังชิ้น (8) อำเภอ วังชิ้น (31) จังหวัด แพร่ (238)
โทร : 063-6821049
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ตำบล วังชิ้น (9) อำเภอ วังชิ้น (31) จังหวัด แพร่ (238)
ข้อมูล ณ วันที่ : 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 13:21:00