พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
91
วันนี้
685
เมื่อวานนี้
1188
เดือนนี้
27746
เดือนที่ผ่านมา
34319
ทั้งหมด
1074250
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ชื่อ :
พระอธิการประดิษฐ์
ฉายา :
ขนฺติจิตฺโต
นามสกุล :
-
อายุ :
33 ปี
พรรษา :
- พรรษา
ข้อมูลการศึกษา
นักธรรม :
เอก
เปรียญธรรม :
-
วุฒิทางโลก :
ป.ตรี
สังกัดวัด
ตำบล วังชิ้น (8) อำเภอ วังชิ้น (31) จังหวัด แพร่ (238)
โทร : 084-8106960
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ตำบล วังชิ้น (9) อำเภอ วังชิ้น (31) จังหวัด แพร่ (238)
ข้อมูล ณ วันที่ : 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 13:21:00