พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
53
วันนี้
843
เมื่อวานนี้
1402
เดือนนี้
23503
เดือนที่ผ่านมา
33990
ทั้งหมด
1103997
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ชื่อ :
พระณัฐพงษ์
ฉายา :
ธมฺมิโก
นามสกุล :
-
อายุ :
26 ปี
พรรษา :
- พรรษา
ข้อมูลการศึกษา
นักธรรม :
เอก
เปรียญธรรม :
-
วุฒิทางโลก :
ม.6
สังกัดวัด
ตำบล ป่าสัก (2) อำเภอ วังชิ้น (31) จังหวัด แพร่ (238)
โทร : 085-7065125
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ตำบล สรอย (5) อำเภอ วังชิ้น (31) จังหวัด แพร่ (238)
ข้อมูล ณ วันที่ : 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 13:21:00