พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
69
วันนี้
1591
เมื่อวานนี้
1835
เดือนนี้
26339
เดือนที่ผ่านมา
33857
ทั้งหมด
1002537
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ชื่อ :
พระสมุห์ปัญญา
ฉายา :
ปญฺญาวโร
นามสกุล :
-
อายุ :
42 ปี
พรรษา :
14 พรรษา
ข้อมูลการศึกษา
นักธรรม :
เอก
เปรียญธรรม :
-
วุฒิทางโลก :
ป.โท
สังกัดวัด
ตำบล บ้านไร่ (2) อำเภอ ศรีสำโรง (13) จังหวัด สุโขทัย (164)
โทร : 0892681543
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ตำบล บ้านไร่ (1) อำเภอ ศรีสำโรง (13) จังหวัด สุโขทัย (164)
ข้อมูล ณ วันที่ : 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 13:21:00