พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
58
วันนี้
798
เมื่อวานนี้
1104
เดือนนี้
13604
เดือนที่ผ่านมา
33857
ทั้งหมด
989802
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ชื่อ :
พระวนิช
ฉายา :
วรธมฺโม
อายุ :
- ปี
พรรษา :
- พรรษา
ข้อมูลการศึกษา
นักธรรม :
เอก
เปรียญธรรม :
-
วุฒิทางโลก :
คบ.
สังกัดวัด
ตำบล ลำปำ (3) อำเภอ เมืองพัทลุง (28) จังหวัด พัทลุง (72)
โทร : ๐๘๙-๗๓๖๐๙๙๕
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ตำบล อำเภอ เมืองพัทลุง (29) จังหวัด พัทลุง (72)
ข้อมูล ณ วันที่ : 13 มีนาคม พ.ศ. 2560 13:23:11