พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
82
วันนี้
544
เมื่อวานนี้
2453
เดือนนี้
19048
เดือนที่ผ่านมา
33857
ทั้งหมด
995246
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ชื่อ :
พระจำนงค์
ฉายา :
พุทฺธธมฺโม
อายุ :
- ปี
พรรษา :
- พรรษา
ข้อมูลการศึกษา
นักธรรม :
โท
เปรียญธรรม :
-
วุฒิทางโลก :
ม.๓
สังกัดวัด
ตำบล พนมวังก์ (4) อำเภอ ควนขนุน (18) จังหวัด พัทลุง (72)
โทร : ๐๘๖-๒๘๗๔๒๔๑
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ตำบล อำเภอ ควนขนุน (17) จังหวัด พัทลุง (72)
ข้อมูล ณ วันที่ : 13 มีนาคม พ.ศ. 2560 13:23:11