พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
72
วันนี้
837
เมื่อวานนี้
1104
เดือนนี้
13643
เดือนที่ผ่านมา
33857
ทั้งหมด
989841
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ชื่อ :
พระบุญล้อม
ฉายา :
สหปุญโญ
อายุ :
- ปี
พรรษา :
- พรรษา
ข้อมูลการศึกษา
นักธรรม :
โท
เปรียญธรรม :
-
วุฒิทางโลก :
ม.๖
สังกัดวัด
ตำบล ปากพะยูน (2) อำเภอ ปากพะยูน (8) จังหวัด พัทลุง (72)
โทร : ๐๗๔-๖๙๙๖๒๓
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ตำบล อำเภอ ปากพะยูน (9) จังหวัด พัทลุง (72)
ข้อมูล ณ วันที่ : 13 มีนาคม พ.ศ. 2560 13:23:11