พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
53
วันนี้
1061
เมื่อวานนี้
1314
เดือนนี้
18714
เดือนที่ผ่านมา
45021
ทั้งหมด
961055
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ชื่อ :
พระโชติ
ฉายา :
โสภณคุโณ
อายุ :
66 ปี
พรรษา :
16 พรรษา
ข้อมูลการศึกษา
นักธรรม :
เอก
เปรียญธรรม :
-
วุฒิทางโลก :
ม.6
สังกัดวัด
ตำบล โคกหินแฮ่ (6) อำเภอ เรณูนคร (23) จังหวัด นครพนม (314)
โทร : 08-15943442
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ตำบล บ้านนาโดนใหญ่ อำเภอ เรณูนคร (19) จังหวัด นครพนม (314)
ข้อมูล ณ วันที่ : 13 มีนาคม พ.ศ. 2560 13:23:11