พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
72
วันนี้
440
เมื่อวานนี้
1337
เดือนนี้
28158
เดือนที่ผ่านมา
31845
ทั้งหมด
888455
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ชื่อ :
พระไพจิต
ฉายา :
จิตฺตปญฺโญ
อายุ :
45 ปี
พรรษา :
24 พรรษา
ข้อมูลการศึกษา
นักธรรม :
เอก
เปรียญธรรม :
-
วุฒิทางโลก :
ม.6
สังกัดวัด
ตำบล โพนทอง (4) อำเภอ เรณูนคร (23) จังหวัด นครพนม (314)
โทร : 08-44180953
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ตำบล โพนสวัสดิการาม อำเภอ เรณูนคร (19) จังหวัด นครพนม (314)
ข้อมูล ณ วันที่ : 13 มีนาคม พ.ศ. 2560 13:23:11