พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
82
วันนี้
1002
เมื่อวานนี้
2453
เดือนนี้
19506
เดือนที่ผ่านมา
33857
ทั้งหมด
995704
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ชื่อ :
พระอธิการเผชิญ
ฉายา :
กตปุญฺโญ
อายุ :
45 ปี
พรรษา :
11 พรรษา
ข้อมูลการศึกษา
นักธรรม :
โท
เปรียญธรรม :
-
วุฒิทางโลก :
ม.3
สังกัดวัด
ตำบล เปือ (8) อำเภอ เชียงกลาง (24) จังหวัด น่าน (271)
โทร : 083-3239526
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ตำบล เปือ (6) อำเภอ เชียงกลาง (23) จังหวัด น่าน (271)
ข้อมูล ณ วันที่ : 13 มีนาคม พ.ศ. 2560 13:23:11