พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
72
วันนี้
914
เมื่อวานนี้
1331
เดือนนี้
23827
เดือนที่ผ่านมา
33857
ทั้งหมด
1000025
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ชื่อ :
พระอธิการบรรพต
ฉายา :
ฐิตปญฺโญ
อายุ :
54 ปี
พรรษา :
31 พรรษา
ข้อมูลการศึกษา
นักธรรม :
เอก
เปรียญธรรม :
-
วุฒิทางโลก :
ป.ตรี
สังกัดวัด
ตำบล โคกหม้อ (1) อำเภอ ชุมแสง (20) จังหวัด นครสวรรค์ (278)
โทร : 08005049150
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ตำบล อำเภอ ชุมแสง (20) จังหวัด นครสวรรค์ (278)
ข้อมูล ณ วันที่ : 13 มีนาคม พ.ศ. 2560 13:23:11