พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
49
วันนี้
241
เมื่อวานนี้
1331
เดือนนี้
23154
เดือนที่ผ่านมา
33857
ทั้งหมด
999352
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ชื่อ :
พระอธิการโกวิท
ฉายา :
โกวิโท
อายุ :
39 ปี
พรรษา :
12 พรรษา
ข้อมูลการศึกษา
นักธรรม :
โท
เปรียญธรรม :
-
วุฒิทางโลก :
-
สังกัดวัด
โทร : ๐๘-๔๗๐๒๐๐๙๒
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ตำบล อำเภอ ลาดยาว (22) จังหวัด นครสวรรค์ (278)
ข้อมูล ณ วันที่ : 13 มีนาคม พ.ศ. 2560 13:23:11