พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
56
วันนี้
305
เมื่อวานนี้
1600
เดือนนี้
26653
เดือนที่ผ่านมา
33857
ทั้งหมด
1002851
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ชื่อ :
พระครูอุดมธรรมปโชติ
ฉายา :
(อิสฺสโร)
นามสกุล :
-
อายุ :
69 ปี
พรรษา :
49 พรรษา
ข้อมูลการศึกษา
นักธรรม :
เอก
เปรียญธรรม :
-
วุฒิทางโลก :
ป.4
สังกัดวัด
ตำบล ห้วยลึก (2) อำเภอ บ้านลาด (20) จังหวัด เพชรบุรี (165)
โทร : 081-9954150
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ตำบล ห้วยลึก (2) อำเภอ บ้านลาด (21) จังหวัด เพชรบุรี (165)
ข้อมูล ณ วันที่ : 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 13:21:00