พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
77
วันนี้
966
เมื่อวานนี้
2453
เดือนนี้
19470
เดือนที่ผ่านมา
33857
ทั้งหมด
995668
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ชื่อ :
พระไทยแสน
ฉายา :
จนฺทวํโส
อายุ :
53 ปี
พรรษา :
30 พรรษา
ข้อมูลการศึกษา
นักธรรม :
เอก
เปรียญธรรม :
-
วุฒิทางโลก :
ม.๓
สังกัดวัด
ตำบล ตาคลี (11) อำเภอ ตาคลี (23) จังหวัด นครสวรรค์ (278)
โทร : ๐๘-๙๒๔๙๖๒๕๖
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ตำบล อำเภอ ตาคลี (22) จังหวัด นครสวรรค์ (278)
ข้อมูล ณ วันที่ : 13 มีนาคม พ.ศ. 2560 13:23:11