พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
79
วันนี้
968
เมื่อวานนี้
2453
เดือนนี้
19472
เดือนที่ผ่านมา
33857
ทั้งหมด
995670
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ชื่อ :
พระแสวง
ฉายา :
วิสุทฺธสีโล
อายุ :
73 ปี
พรรษา :
16 พรรษา
ข้อมูลการศึกษา
นักธรรม :
เอก
เปรียญธรรม :
-
วุฒิทางโลก :
ป.๔
สังกัดวัด
ตำบล ตาคลี (11) อำเภอ ตาคลี (23) จังหวัด นครสวรรค์ (278)
โทร : ๐๘-๙๖๓๙๙๖๘
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ตำบล อำเภอ ตาคลี (22) จังหวัด นครสวรรค์ (278)
ข้อมูล ณ วันที่ : 13 มีนาคม พ.ศ. 2560 13:23:11