พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
215
วันนี้
1296
เมื่อวานนี้
1023
เดือนนี้
17347
เดือนที่ผ่านมา
33857
ทั้งหมด
993545
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ชื่อ :
พระอธิการมงคลชัย
ฉายา :
ปภสฺสโร
อายุ :
45 ปี
พรรษา :
14 พรรษา
ข้อมูลการศึกษา
นักธรรม :
เอก
เปรียญธรรม :
-
วุฒิทางโลก :
ป.ตรี
สังกัดวัด
ตำบล ดอนคา (5) อำเภอ ท่าตะโก (16) จังหวัด นครสวรรค์ (278)
โทร : ๐๘-๙๒๓๒๘๗๒๒
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ตำบล อำเภอ ท่าตะโก (15) จังหวัด นครสวรรค์ (278)
ข้อมูล ณ วันที่ : 13 มีนาคม พ.ศ. 2560 13:23:11