พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
47
วันนี้
155
เมื่อวานนี้
1071
เดือนนี้
11857
เดือนที่ผ่านมา
33857
ทั้งหมด
988055
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ชื่อ :
พระใบฎีกาประยูร
ฉายา :
สติสมฺปนฺโน
อายุ :
43 ปี
พรรษา :
17 พรรษา
ข้อมูลการศึกษา
นักธรรม :
เอก
เปรียญธรรม :
-
วุฒิทางโลก :
ม.6
สังกัดวัด
ตำบล แม่วงก์ อำเภอ แม่วงก์ จังหวัด กำแพงเพชร (140)
โทร : 08-2184-3263
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ตำบล อำเภอ คลองขลุง (6) จังหวัด กำแพงเพชร (140)
ข้อมูล ณ วันที่ : 13 มีนาคม พ.ศ. 2560 13:23:11