พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
87
วันนี้
1015
เมื่อวานนี้
1104
เดือนนี้
14603
เดือนที่ผ่านมา
35987
ทั้งหมด
1026788
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ชื่อ :
พระนรินทร์
ฉายา :
กิตฺติสาโร
นามสกุล :
-
อายุ :
49 ปี
พรรษา :
16 พรรษา
ข้อมูลการศึกษา
นักธรรม :
เอก
เปรียญธรรม :
-
วุฒิทางโลก :
ป.ตรี
สังกัดวัด
ตำบล ดอนทราย (8) อำเภอ ปากท่อ (34) จังหวัด ราชบุรี (269)
โทร : 086-0189045
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ตำบล ดอนทราย (7) อำเภอ ปากท่อ (34) จังหวัด ราชบุรี (266)
ข้อมูล ณ วันที่ : 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 13:21:00