พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
85
วันนี้
1068
เมื่อวานนี้
1331
เดือนนี้
23981
เดือนที่ผ่านมา
33857
ทั้งหมด
1000179
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ชื่อ :
พระมนู
ฉายา :
ขนฺติสาโร
อายุ :
41 ปี
พรรษา :
21 พรรษา
ข้อมูลการศึกษา
นักธรรม :
เอก
เปรียญธรรม :
-
วุฒิทางโลก :
ป.ตรี
สังกัดวัด
ตำบล อ่างหิน (1) อำเภอ ปากท่อ (34) จังหวัด ราชบุรี (269)
โทร : 087-0339047
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ตำบล อ่างหิน (1) อำเภอ ปากท่อ (34) จังหวัด ราชบุรี (266)
ข้อมูล ณ วันที่ : 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 13:21:00