พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
63
วันนี้
825
เมื่อวานนี้
1107
เดือนนี้
14738
เดือนที่ผ่านมา
33857
ทั้งหมด
990936
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
ฐานธมฺโม
วัดศรีประชาสรรค์
2)
อนุตฺตโร
วัดศิริชัยโย
3)
ธมฺมทินฺโน
วัดสว่างสำราญ
4)
ญาณสํวโร
วัดหัวหนอง
5)
ปภสฺสรจิตฺโต
วัดนิเวศน์วิทยาราม
6)
อติพโล
วัดสระแก้ว
7)
ชยธมฺโม
วัดสุทธาวาส
8)
สีลคุโณ
วัดราษฎร์บำรุง
9)
จนฺทสุทโธ
วัดดงเค็ง
10)
ธมฺมวุทฺโฒ
วัดศรีเมืองจันทร์
11)
ธมฺมทินฺโน
วัดเนกขัมมาภิรมย์
12)
-
วัดเทพปูรณาราม
13)
-
วัดธาตุ(พระอารามหลวง)
14)
-
วัดโพธาราม
15)
-
วัดศิริธรรมิกาวาส
16)
-
วัดหนองแวง(พระอารามหลวง)
17)
-
วัดป่าสุนทรวนาราม
18)
-
วัดบูรพาภิราม
19)
-
วัดป่าสุนทรวนาราม
20)
-
วัดเหนือ
21)
-
วัดเหนือ
22)
-
วัดป่าศิริธรรมาวาส
23)
-
วัดหนองแวง(พระอารามหลวง)
24)
-
วัดม่วงศรี
25)
-
วัดทรายบึงสำราญ
26)
-
วัดเทพนิมิต
27)
-
วัดอัมพวัน
28)
-
วัดเหนือ
29)
-
วัดท่าสองคอน
30)
-
วัดมรรคสำราญ
31)
-
วัดธาตุ(พระอารามหลวง)
32)
-
วัดท่าเรียบ
33)
-
วัดศิริธรรมิกาวาส
34)
-
วัดธาตุ(พระอารามหลวง)
35)
-
วัดบ้านโสกเชือก
36)
-
วัดเทพนิมิตร
37)
-
วัดวุฒาราม
38)
-
วัดวุฒาราม
39)
-
วัดหนองแวง(พระอารามหลวง)
40)
-
วัดนาถวนาราม
41)
-
วัดท่าลี่
42)
-
วัดบูรพาภิราม
43)
-
วัดบูรพาภิราม
44)
-
วัดหนองแวง(พระอารามหลวง)
45)
-
วัดธาตุ (พระอารามหลวง)
46)
-
วัดป่าเทพนิมิต
47)
-
วัดธาตุกุดกว้าง
48)
-
วัดวิจารณ์สว่างโสภา
49)
-
วัดสว่างหัวนาคำ
50)
-
วัดธาตุ (พระอารามหลวง)
1,701 รายการ / 35 หน้า
1
2
3
4