พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
94
วันนี้
609
เมื่อวานนี้
889
เดือนนี้
25914
เดือนที่ผ่านมา
45021
ทั้งหมด
968255
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
-
วัดไชยราษฎร์สำราญ
2)
-
วัดแจมป๋อง
3)
-
วัดพร้าวกุด
4)
-
วัดปูแกง
5)
-
วัดสันช้างตาย
6)
-
วัดป่าบง
7)
-
วัดดงมะตืน
8)
-
วัดจำคาวตอง
9)
-
วัดหวาย
10)
-
วัดสันทราย
11)
-
วัดร่องเผียว
12)
-
วัดพระธาตุดอยกองข้าว
13)
-
วัดทุ่งยั้ง
14)
-
วัดโป่งเหนือ
15)
-
วัดบุญเรือง
16)
-
วัดคีรีมงคล
17)
-
วัดห้วยเดื่อ
18)
-
วัดศรีชุม
19)
-
วัดศรีสุพรรณ
20)
-
วัดสันบุญเรือง
21)
-
วัดป่ากว๋าว
22)
-
วัดปางเกาะทราย
23)
-
วัดป่ายาง
24)
-
วัดดอนตัน
25)
-
วัดสันมะแฟน
26)
-
วัดแม่คำ
27)
-
วัดใหม่ศรีร่มเย็น
28)
-
วัดแม่คีหลวง
29)
-
วัดนางแล
30)
-
วัดดอนตัน
31)
-
วัดพระแก้ว
32)
-
วัดอำมาตย์
33)
-
วัดหนองอ้อ
34)
-
วัดสำนักสงฆ์ร่มโพธิ์ทอง
35)
-
วัดสันกำแพง
36)
-
วัดโพธิ์ชัย
37)
-
วัดสันติรัตนวราราม
38)
-
วัดกู่แก้วพัฒนาราม
39)
-
วัดศรีดอนชัย
40)
-
วัดใหม่เมืองชุม
41)
-
วัดสันมะเหม้า
42)
-
วัดม่วงแก้ว
43)
-
วัดโสภาสิทธาราม
44)
-
วัดยางฮอม
45)
-
วัดสันต้นกอก
46)
-
วัดศรีบุญเรือง
47)
-
วัดเจริญเมือง
48)
-
วัดป่าเปา
49)
-
วัดสบเปา
50)
-
วัดเชตุพน
384 รายการ / 8 หน้า
1
2
3
4