พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
86
วันนี้
1071
เมื่อวานนี้
1314
เดือนนี้
18724
เดือนที่ผ่านมา
45021
ทั้งหมด
961065
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
-
วัดเขาถ้ำกรวย
2)
-
วัดบ้านโพธิ์
3)
-
วัดราชายตนบรรพต
4)
-
วัดท้ายเมือง
5)
-
วัดลาดเป้ง
6)
-
วัดหนองตาหลวง
7)
-
วัดห้วยชินสีห์
8)
-
วัดเพชรสมุทรวรวิหาร
9)
-
วัดโป่งเหาะ
10)
-
วัดใหญ่โพหัก
11)
-
วัดสัตตนารถปริวัตร(ธ)
12)
-
วัดโป่งเหาะ
13)
-
วัดนาสมอ
14)
-
วัดตะแบกโพรง
15)
-
วัดเขาชมพู
16)
-
วัดเขาชมพู
17)
-
วัดโชติทายการาม
18)
-
วัดหนองหินประชาราม
19)
-
วัดเกตุการาม(ธ)
20)
-
วัดเขาลั่นทม
21)
-
วัดปราโมทย์
22)
-
วัดปากง่าม
23)
-
วัดดอนใจดี
24)
-
วัดดอนมะกอก
25)
-
วัดทุ่งประดู่
26)
-
วัดเขาโบสถ์(พระอารามหลวง)
27)
-
วัดวังยาว
28)
-
วัดจุฬามณี
29)
-
วัดทางสาย
30)
-
วัดชลธราราม
31)
-
วัดยางชุม
32)
-
วัดโบสถ์
33)
-
วัดบางลี่เจริญธรรม
34)
-
วัดเขาวังสดึงษ์
35)
-
วัดภุมรินทร์กุฏีทอง
36)
-
วัดแก่งกระจาน
37)
-
วัดหนองปรือใหญ่พลายงาม
38)
-
วัดหนองปรง
39)
-
วัดนาสมอ
40)
-
วัดห้วยสัก
41)
-
วัดลาดศรัทธาราม
42)
-
วัดปราสาทสิทธิ์
43)
-
วัดช่อม่วง
44)
-
วัดหนองหญ้าปล้อง
45)
-
วัดอรัญญาราม
46)
-
วัดใหญ่โพหัก
47)
-
วัดหนองครึม
48)
-
วัดหนองพรานพุก
49)
-
วัดเขานกกระจิบ
50)
-
วัดหนองหมี
675 รายการ / 14 หน้า
1
2
3
4