พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
88
วันนี้
1102
เมื่อวานนี้
1314
เดือนนี้
18755
เดือนที่ผ่านมา
45021
ทั้งหมด
961096
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
-
วัดบุญงาม
2)
-
วัดหล่ายใหม่
3)
-
วัดป่าแดง
4)
-
วัดบ้านโซ้
5)
-
วัดแสนเมืองมา
6)
-
วัดแม่สุก
7)
-
วัดสบสา
8)
-
วัดตาลถ้อย
9)
-
วัดท่าร้อง
10)
-
วัดสันหลวง
11)
-
วัดปางป้อม
12)
-
วัดกาดถี
13)
-
วัดทุ่มท่า
14)
-
วัดดอนตัน
15)
-
วัดร่องห้าธรรมาราม
16)
-
วัดบุญเกิด
17)
-
วัดแช่แห้ง
18)
-
วัดจำปาหลวง
19)
-
วัดบ้านธาตุ
20)
-
วัดไคร้ป่าคา
21)
-
วัดบ้านบัว
22)
-
วัดนาปรัง
23)
-
วัดไคร่ป่าคา
24)
-
วัดลี
25)
-
วัดฝายหิน
26)
-
วัดฝายแก้ว
27)
-
วัดต๊ำดอนมูล
28)
-
วัดเชียงหมั้น
29)
-
วัดบุญงาม
30)
-
วัดห้วยงิ้ว
31)
-
วัดพระธาตุจอมก้อ
32)
-
วัดป่าแฝกเหนือ
33)
-
วัดสลาบ
34)
-
วัดปัวแหลง
35)
-
วัดหลวง
36)
-
วัดหนอง
37)
-
วัดผาลาด
38)
-
วัดทุ่งเย็น
39)
-
วัดศรีพรมบัวนาค
40)
-
วัดหัวทุ่ง
41)
-
วัดศรีกู่เอี้ยง
42)
-
วัดสันต้นหวีด
43)
-
วัดทุ่งกล้วย
44)
-
วัดม่วง
45)
-
วัดสังคหะราษฎร์
46)
-
วัดพระธาตุอิงรอด
47)
-
วัดตุ่น
48)
-
วัดหนองสระ
49)
-
วัดป่ากล้วยงาม
50)
-
วัดดอนมูล
239 รายการ / 5 หน้า
1
2
3
4