พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
71
วันนี้
864
เมื่อวานนี้
1107
เดือนนี้
14777
เดือนที่ผ่านมา
33857
ทั้งหมด
990975
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
-
วัดห้วยน้ำดิบ
2)
-
วัดพระเจ้าตนหลวง
3)
-
วัดดอนหลวง
4)
-
วัดทาดอยครั่ง
5)
-
วัดป่าจี้
6)
-
วัดกอม่วง
7)
-
วัดทุ่งม่าน
8)
-
วัดปางส้าน
9)
-
วัดท่าตุ้ม
10)
-
วัดแม่แรง
11)
-
วัดห้วยไร่
12)
-
วัดดงฤาษี
13)
-
วัดดอนแก้ว
14)
-
วัดอารามเหมืองแร่
15)
-
วัดพวงคำ
16)
-
วัดม่วงน้อย
17)
-
วัดหนองช้างคืน
18)
-
วัดป่าไม้แดง
19)
-
วัดป่าตึงงาม
20)
-
วัดวังสะแกง
21)
-
วัดทาดอนชัย
22)
-
วัดบ่อโจง
23)
-
วัดแม่แนต
24)
-
วัดกู่เรือง
25)
-
วัดเหมืองจี้หลวง
26)
-
วัดบ้านตอง
27)
-
วัดสันเจดีย์
28)
-
วัดทาดอยแช่
29)
-
วัดพระเจ้าตนหลวง
30)
-
วัดบ้านโฮ่ง
31)
-
วัดห้วยแทง
32)
-
วัดต้นปัน
33)
-
วัดต้นแก้วอธิวราราม
34)
-
วัดปากล้อง
35)
-
วัดพานิชสิทธิการาม
36)
-
วัดสุวรรณราม
37)
-
วัดครุฑเวฬุวัน
38)
-
วัดจักรคำภิมุข
39)
-
วัดสันป่าสัก
40)
-
วัดหนองเกิด
41)
-
วัดบ้านล้อง
42)
-
วัดป่าตึง
43)
-
วัดกู่เรือง
44)
-
วัดบ่อโจง
45)
-
วัดสันมะกรูด
46)
-
วัดเสาหิน
47)
-
วัดใหม่ศิวิไล
48)
-
วัดมงคลวราราม
49)
-
วัดต้นโชค
50)
-
วัดโปร่งรู
240 รายการ / 5 หน้า
1
2
3
4