พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
83
วันนี้
789
เมื่อวานนี้
946
เดือนนี้
20271
เดือนที่ผ่านมา
34319
ทั้งหมด
1066775
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
อนุภัทโท
วัดสะพาน
2)
ฌานรโต
วัดสะพาน
3)
กนฺตวีโร
วัดสะพาน
4)
ฐิตญาโณ
วัดบุญรอดธรรมาราม
5)
โชติกุโล
วัดปากน้ำ
6)
ภานุรํสี
วัดบุญรอดธรรมาราม
7)
สิริจนฺโท
วัดมหาพฤฒาราม
8)
ขนฺติธมฺโม
วัดบุญรอดธรรมาราม
9)
กิตฺติภทฺโท
วัดบุญรอดธรรมาราม
10)
ปิยสีโล
วัดสะพาน
11)
กิตฺติภทฺโท
วัดบุญรอดธรรมาราม
11 รายการ / 1 หน้า
1