พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
102
วันนี้
900
เมื่อวานนี้
1402
เดือนนี้
23560
เดือนที่ผ่านมา
33990
ทั้งหมด
1104054
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
สุจิตฺโต
วัดพันเสด็จใน
2)
สุชิโต
วัดพันเสด็จใน
3)
อคฺคปญฺโญ
วัดพันเสด็จใน
4)
จรณธมฺโม
วัดเขาคันทรง
5)
กนฺตสีโล
วัดพันเสด็จใน
6)
กิตฺติธโร
วัดพันเสด็จใน
7)
อตฺตสาโร
วัดสำนักสงฆ์พุทธนิมิต
8)
สิริธมฺโม
วัดพันเสด็จใน
8 รายการ / 1 หน้า
1