พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
75
วันนี้
998
เมื่อวานนี้
1189
เดือนนี้
11206
เดือนที่ผ่านมา
35987
ทั้งหมด
1023391
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
ปญฺญาคโม
วัดแหลมหิน
2)
กิตฺติปญฺโญ
วัดศรีบุรพาราม
3)
วนฺตมโล
วัดแหลมกลัด
4)
อคฺควโร
วัดศรีบุรพาราม
5)
วีรเตโช
วัดประทุน
6)
สาทโร
วัดบางปรือ
7)
กิตฺติปญฺโญ
วัดห้วงน้ำขาว
8)
ธนรตโน
วัดบางปรือ
9)
คุณากโร
วัดวิเวกวราราม
10)
อาสโภ
วัดวรุณดิตถาราม
10 รายการ / 1 หน้า
1