พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
85
วันนี้
786
เมื่อวานนี้
946
เดือนนี้
20268
เดือนที่ผ่านมา
34319
ทั้งหมด
1066772
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
ถาวรคุโณ
วัดศรีเมือง
2)
ปภากโร
วัดใหญ่ทักขิณาราม
3)
ยสปาโล
วัดอุดมธานี พระอารามหลวง
4)
สนฺตจิตฺโต
วัดสุวรรณ
5)
ฐานธมฺโม
วัดใหญ่ทักขิตาราม
5 รายการ / 1 หน้า
1