พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
124
วันนี้
426
เมื่อวานนี้
1176
เดือนนี้
8257
เดือนที่ผ่านมา
35987
ทั้งหมด
1020442
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
ฐานธมฺโม
วัดหนองงูเหลือมใต้
2)
ปรกฺกโม
วัดตาเกษ
3)
มหาปญฺโญ
วัดหนองเลิง
4)
อุปสโม
วัดหนองบัวใหญ่
5)
ธีรธมฺโม
วัดหนองบัวใหญ่
6)
ญาณธีโร
วัดหนองงูเหลือมใต้
7)
กตฺปุญโญ
วัดบ้านเสียว
8)
เตชวโร
วัดเสรีพัฒนา
9)
จิรธมฺโม
วัดโนนคูณน้อย
9 รายการ / 1 หน้า
1