พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
74
วันนี้
329
เมื่อวานนี้
1444
เดือนนี้
18865
เดือนที่ผ่านมา
34319
ทั้งหมด
1065369
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
อธิวโร
วัดบ้านหนองเหล็ก
2)
อธิวโร
วัดป่าเจริญธรรม
3)
กมโล
วัดสายตะคลอง
4)
จรณธมฺโม
วัดหนองหงอก
5)
สุจิตฺโต
วัดปลาเดิด
6)
อภิชาโน
วัดป่าไผ่สามัคคี
7)
สุธีโร
วัดอีเซ
8)
กิตฺติภทฺรเมธี
วัดบ้านโดด
8 รายการ / 1 หน้า
1