พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
65
วันนี้
858
เมื่อวานนี้
1402
เดือนนี้
23518
เดือนที่ผ่านมา
33990
ทั้งหมด
1104012
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
สนฺตุสฺสโก
วัดสว่างศิริสำราญ
2)
ธมฺมครุโก
วัดหลวงสุมังคราราม
3)
โชติธมฺโม
วัดโนนสำโรง
4)
ฉนฺทโก
วัดหนองอีโต่ง
5)
สุจิตฺโต
วัดศรีโพนดวน
6)
ปทุมสิริ
วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม
7)
สญฺญโม
วัดหนองอีโต้ง
8)
จกฺกธมฺโม
วัดโพธิ์สว่าง
9)
อาสโภ
วัดทางสาย
10)
สุทสฺสโน
วัดโพนยาง
11)
อธิจิตฺโต
วัดป่าหนองไผ่
12)
สญฺญาโต
วัดดงยาง
13)
อนุตฺตโร
วัดดวนใหญ่
14)
อารยธมฺโม
วัดบ่อแก้ว
15)
มหิสฺสโร
วัดดงยาง
16)
ชยปาโล
วัดศรีกรุง
17)
สุวณฺณสุโข
วัดวารีศิลาราม
18)
กลฺยาณธมฺโม
วัดสระกำแพงใหญ่
19)
ขนฺติธมฺโม
วัดหนองสังข์
20)
จารุวณฺโณ
วัดเจ้าทุ่ง
20 รายการ / 1 หน้า
1