พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
88
วันนี้
867
เมื่อวานนี้
1176
เดือนนี้
8698
เดือนที่ผ่านมา
35987
ทั้งหมด
1020883
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
กิตฺติธโร
วัดเรไร
2)
ปญฺญาวโร
วัดโนนสูง
3)
สาทโร
วัดโกศลนิวาส
4)
มหาวีโร
วัดโกศลนิวาส
5)
ติสาโล
วัดโกศลนิวาส
5 รายการ / 1 หน้า
1