พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
77
วันนี้
1009
เมื่อวานนี้
1104
เดือนนี้
14597
เดือนที่ผ่านมา
35987
ทั้งหมด
1026782
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
กิตฺติฐาโร
วัดป่าทุ่งบุญ
2)
ฐานิโย
วัดป่าทุ่งบุญ
3)
สิริจนฺโท
วัดโนนคูณ
4)
สุธมฺโม
วัดแจ้งสว่าง
5)
จนฺทสาโร
วัดป่าทุ่งบุญ
6)
สนฺตจิตฺโต
วัดป่าทุ่งบุญ
7)
ธมฺมานนฺโท
วัดเจริญทัศน์
7 รายการ / 1 หน้า
1