พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
80
วันนี้
437
เมื่อวานนี้
1176
เดือนนี้
8268
เดือนที่ผ่านมา
35987
ทั้งหมด
1020453
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
ถามวโร
วัดเพชรพัฒนาราม
2)
อธิจิตฺโต
วัดใหม่สามัคคี
3)
นนฺทสโม
วัดโคกคึม
4)
สุนฺทโร
วัดกุดตาลาด
5)
ธมฺมสาโร
วัดใหม่สามัคคี
6)
เขมงฺกโร
วัดบ้านโปร่งหนองนายอู
7)
อนงฺคโน
วัดโพธิ์ศรีธาราม
8)
จนฺทโสภโณ
วัดหนองตะครอง
8 รายการ / 1 หน้า
1