พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
80
วันนี้
1070
เมื่อวานนี้
1547
เดือนนี้
7725
เดือนที่ผ่านมา
35987
ทั้งหมด
1019910
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
กตปุญฺโญ
วัดใหม่สามัคคีธรรม
2)
จนฺทวณฺโณ
วัดหนองเตะครอง
3)
ยสวฑฺฒโน
วัดชัยภูมิพิทักษ์
4)
กลฺยาโณ
วัดศาลาวรรณ
5)
อภินนฺโท
วัดป่าหนองลุมพุก
6)
กมฺมสุทฺโธ
วัดศรีมงคล
7)
ฐานิสฺสโร
วัดศาลาวรรณ
8)
โสภณวาที
วัดชัยภูมิพิทักษ์
8 รายการ / 1 หน้า
1