พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
82
วันนี้
1222
เมื่อวานนี้
1704
เดือนนี้
19673
เดือนที่ผ่านมา
33990
ทั้งหมด
1100167
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
ชาคโร
วัดอุดรนพพาลัย
2)
ปภาโส
วัดอุดรนพพาลัย
3)
สุมงฺคโล
วัดท่าช้าง
4)
ชยันโต
วัดโปร่งคลองเหนือ
5)
อธิมุตโต
วัดภูนกเขียน
6)
ปญฺญาวโร
วัดอุดรนพพาลัย
6 รายการ / 1 หน้า
1